بررسی وضعیت خروج آبزیان از بخش های مختلف تور ترال ماهی به روش پاکت در آب های ساحلی چابهار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

صید ترال در آبهای خلیج فارس و دریای عمان توسط شناورهای کوچک و بزرگ ترالر به منظور صید انواع مختلف آبزیان بکار گرفته می­شود. یکی از مسائل مطرح، میزان و چگونگی فرار آبزیان مختلف از این تور و بررسی راه­های استانداردسازی این روش صید است. این تحقیق با هدف بررسی چگونگی و میزان فرار آبزیان از بخش های مختلف تور ترال طراحی گردید. عملیات نمونه­برداری با نصب چهار پاکت در قسمت­های مختلف تور ترال انجام شد. در پایان شش مرحله تورکشی تمامی محتویات صید داخل پاکت­ها بررسی شد و مورد زیست سنجی قرار گرفت. مقایسه بین چهار پاکت، نشان داد که بالاترین میانگین طولی آبزیان خارج شده از تور برای یال­اسبی سر بزرگ (T. lepturus) با 5/72 سانتی­متر و کمترین میانگین طولی را پنجزاری کج پوزه (S. insidiator) با 2/5 سانتی­متر به ثبت رسیده است. بعلاوه ماهی حسون (S. tumbil) با 226 گرم بالاترین میانگین وزنی و میگوی ببری سبز (P. semisulcatus) با 7/1 گرم کمترین میانگین وزنی را در تمامی مراحل تورکشی به خود اختصاص دادند. بررسی پاکت ها نشان می دهد، که بیشترین میزان فرار (52/64 درصد) از پاکت نزدیک کیسه صورت گرفته است. مقایسه بین پاکت ها نیز نشان دهنده اختلاف معنی داری در میزان فرار آبزیان از چهار پاکت نصب شده بود و بیشترین میزان فرار در قسمت­های نزدیک کیسه تور اتفاق افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of escapement status of aquatic animals from different parts of trawl nets by pockets in the coastal waters of Chabahar

نویسندگان [English]

  • N. Jahantiq
  • S. Gorgin
  • M. Babanejad
چکیده [English]

The trawl fishing is used in the waters of the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman to catch different kinds of aquatic animals by small and large trawler. One of the most important subjects is the rate and process of aquatic escapement during fishing and standardization of the nets. This research was designed to investigate fish escapement from different parts of the trawl. Sampling were carried out with four small pockets attached in different parts of the net. After six hauling operations, aquatic animals from all of the pockets were identified and measuring. Compare between pockets showed that T. lepturus with mean length of 72.5 cm had the highest value and S. insidiator with 5.2 cm length had the lowest one. In addition, S. tumbil with mean weight of 226 g had highest level while P. semisulcatus with the value of 1.7 g had lowest mean weight. Study of pockets showed highest escapements (64.52%) which was happened in the pocket close to codend. Comparison between four pockets showed significant difference on amounts of aquatic escapement and the most escapement happened in the pockets close to codend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trawl
  • Fish escape
  • Pocket method
  • Chabahar