بررسی شکلشناختی لانه‌های خرچنگ Ocypode rotundata (Miers, 1882) در سواحل جنوب‌غربی جزیره قشم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در پژوهش حاضر رفتار لانه‌سازی خرچنگ Ocypode rotundata به مدت یک‌سال از بهمن 1393 تا دی 1394 در سواحل جنوب‌غربی جزیره قشممورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع، 9 ساختار تشخیص داده شد که شامل لانه‌های I شکل، J شکل، y شکل با انشعاب کوتاه، y شکل، مارپیچی، مارپیچی با پیچیدگی زیاد، لنگر شکل، J شکل با دو انشعاب و y شکل با دو انشعاب بودند. با توجه به نتایج به دست آمده، لانه‌های I شکل، J شکل، y شکل و مارپیچی شکل در تمام فصول سال و لانه‌های مارپیچی با پیچیدگی زیاد تنها در بازه زمانی فصل بهار تا تابستان مشاهده شدند. پراکنش تمامی لانه‌ها در هر دو منطقه مورد مطالعه در ساحل دیده شد به طوری که با گذر از منطقه زیر خط ساحلی و فاصله گرفتن از دریا به سمت منطقه بالای خط ساحلی، قطر، طول و عمق لانه‌های مورد بررسی افزایش یافت و فراوانی آنها با کاهش در تعداد در بالای خط ساحلی مواجه شد. نتایج نشان داد که خرچنگ نر تمایل بیشتری به حفر لانه‌های J شکل، مارپیچی شکل و لانه‌های مارپیچی با پیچیدگی زیاد نسبت به خرچنگ ماده دارد. در مقابل، جنس ماده تمایل بیشتری برای حفر لانه‌های y شکل نسبت به جنس نر داشت. تمایل به ساخت لانه‌های I شکل برای هر دو جنس به نسبت برابر مشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Morphological survey of the burrows of the ghost crab Ocypode rotundata (Miers, 1882) in the southwestern Qeshm Island

نویسندگان [English]

  • M. Naderi
  • F. Pishehvarzad
چکیده [English]

In this study burrowing behavior of Ocypode rotundata investigated on southwest beaches of Qeshm Island, Persian Gulf, Iran, from February 2015 to January 2016. 9 shapes were recognized which included: single tube burrows, J-shaped, y-shaped with a short branch, y-shaped, spiral burrow, complex burrows, anchor-shaped, J-shaped with two branches, y-shaped with two branches. According to results, single tube burrows, J-shaped, y-shaped and spiral burrow observed in all of seasons whilst, complex burrows observed just during spring to summer. Distribution of burrows occurred in foreshore and backshore studied zone. With crossing of foreshore to backshore, diameter, length and depth of burrows increased while, abundance of burrows showed reduction in number. On the other hand, results showed that male crabs would like to dig J-shaped, spiral and complex burrows. Conversely, built y-shaped burrows in female crabs were more than male crabs. However, crabs of both sexes were found in single tube burrow with similar proportion in the present study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Burrowing
  • Ocypode rotundata
  • Carapace width
  • Qeshm Island