لیست به‌روز شده و پراکنش جغرافیایی ماهیان در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حاضر با هدف ارزیابی تنوع گونه­ای و پراکنش جغرافیایی ماهیان استان کهگیلویه و بویراحمد و ارائه لیست به‌روز شده ماهیان در این استان، انجام پذیرفت. نمونه‌برداری‌ها از رودخانه­های بشار، زهره، سمه و مارون در حوضه آبریز دجله در سرتاسر استان طی سال‌های 1396 و 1397 انجام شد. درمجموع 27 گونه ماهی متعلق به 18 جنس و 5 خانواده، شامل ده گونه بومزاد، چهارده گونه بومی و سه گونه غیربومی شناسایی شدند. از این میان 9 گونه ماهی افزون بر آخرین لیست منتشرشده ماهیان استان، گزارش شد. همچنین نقاط داغ تنوع زیستی ماهیان در استان شناسایی شدند، تهدیدات تنوع زیستی ماهیان استان مورد بررسی قرار گرفت و جهت حفاظت از این تنوع زیستی غنی راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Updated checklist and geographical distribution of fishes in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • Y. Fatemi
  • M. Amouei
  • S.H. Mousavi-Sabet
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the biodiversity and distribution of fishes in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province, and providing an updated checklist of fishes in this province. Samplings were done in the Bashar, Zohreh, Semmeh and Maroun rivers drainages troughout this province during 2017-2018. Overal, 27 specices belonging to 18 genera and 4 families were identified, including ten endemic, fourteen native and three exotic species. From these, 9 more species are listed for the province comparing the previous checklist. Also, ichthyodiversity hotspots in the province were introduced, ichthyodiversity threats were investigated and some protection solutions are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodiversity
  • the Tigris River drainage
  • Zagros
  • CYPRINIDAE