نویسنده = مرضیه موسوی نسب
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر مهار آنزیم پلی فنول اکسیداز و روند ملانوزیس در میگو پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei)

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 109-118

الهام نصیری؛ مرضیه موسوی نسب؛ سید شهرام شکر فروش؛ محمد تقی گلمکانی


2. بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی وحسی کالباس تولید شده از سوریمی و گوشت چرخ شده ماهی سارم

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 157-170

علیرضا یوسفی؛ مرضیه موسوی نسب؛ محسن گواهیان


4. تاثیر نگهداری در انجماد بر بافت و رنگ برگرهای ماهی تهیه شده از سوریمی سارم

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 161-166

مرضیه موسوی نسب؛ میترا پرویزی؛ عسگر فرحناکی؛ حمیدرضا قیصری