نویسنده = بایرام محمد قرنجیک
تعیین پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی به ساحل آورده شده در آبهای ساحلی دریای عمان

دوره 25، شماره 3، مهر و آبان 1395، صفحه 51-61

بایرام محمد قرنجیک؛ بهاره نظری؛ بهزاد سعید پور؛ تورج ولی نسب


استخراج و شناسایی استروئیدهای دو گونه جلبک دریایی Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardinii دریای عمان و خلیج فارس

دوره 22، شماره 3، خرداد و تیر 1392، صفحه 23-30

شهلا جمیلی؛ احمدرضا گوهری کاخکی؛ سودابه سعیدنیا؛ پریسا پرمه؛ جمیله فیروزی؛ بایرام محمد قرنجیک؛ منصور صدریان


مطالعه توده زنده جلبکهای قرمز دارویی در محدوده بین جزر و مدی ساحل چابهار

دوره 20، شماره 3، خرداد و تیر 1390، صفحه 103-114

بایرام محمد قرنجیک؛ مایکل واین؛ خیا بنگ می؛ سلیمه خواجه؛ هرمزدیار کیانمهر؛ محمد رضا حسینی


برآورد میزان زیتوده جلبکهای دریایی منطقه بین جزر و مدی دریای عمان (سواحل استان سیستان و بلوچستان)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 101-110

بایرام محمد قرنجیک؛ هرمزدیار کیانمهر؛ محمدرضا حسینی


شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 37-48

بایرام محمد قرنجیک؛ علی مهدی آبکنار