نویسنده = پریتا کوچنین
تعداد مقالات: 4
1. فعالیت آنزیم های گوارشی روده تحت تأثیر نسبت های مختلف مکمل های غذایی متیونین و لیزین در جیره غذایی ماهی جوان صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 79-93

رضوان موحدیان؛ محمد ذاکری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد موسوی؛ احمد تقوی مقدم


2. بررسی خصوصیات ریخت‌شناسی و فراوانی مرحله زوآ خانوادهOcypodidae در آبهای ساحلی استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 73-88

نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سید محمد باقر مجازی امیری؛ جاسم غفله مرمضی؛ بابک دوست شناس


3. یافته علمی کوتاه: ماهیان غیر تجاری در ترکیب صید ضمنی ترال میگو در خوریات ماهشهر

دوره 19، شماره 2، مرداد و شهریور 1389، صفحه 149-153

سارا نیکو؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سمین دهقان مدیسه؛ سمیه ساکی


4. بررسی کنترل کیفیت ماهی هامور معمولی نگهداری شده در یخ

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 139-148

حسین نجف زاده ورزی؛ بیتا سراج؛ پریتا کوچنین؛ علی فضل آراء