نویسنده = مژگان خدادادی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مراحل توسعه و تکوین جنینی ماهی بنی (Barbus sharpeyi Gunther, 1874)

دوره 22، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 1-12

سارا احمدی؛ مژگان خدادادی؛ لاله رومیانی؛ رضا حکیمی مفرد


2. اثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره بر ترکیب لاشه ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 11-20

محمود بهمنی؛ اسماعیل ظریف فرد؛ مژگان خدادادی؛ نعمت اله محمودی؛ امین اوجی فرد


3. میزان فلزات سنگین (Hg,Ni,Pb,Cd) در بافت‌های مختلف (عضله،آبشش و کبد) ماهی گطان (Barbus xanthopterus) رودخانه کارون

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 97-106

ابوالفضل عسکری ساری؛ مژگان خدادادی؛ مریم محمدی


4. میزان تجمع فلزات سنگین جیوه، سرب و کادمیوم در بافتهای ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه‌های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 131-140

ابوالفضل عسکری ساری؛ محمد ولایت زاده؛ محبوبه بهشتی؛ مژگان خدادادی