نویسنده = محمد رضا طاهری زاده
تعداد مقالات: 2
1. پویایی جمعیت و زیست شناسی تولید مثل ماهی گل خورک ماری (Scartelaos tenuis)

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 37-48

علی سالارپوری؛ سیامک بهزادی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ محمد درویشی؛ محمد رضا طاهری زاده؛ آرموند کشیشیان


2. یافته علمی کوتاه: سنجش میزان تجمع نیکل در میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 153-158

ناصر آقاجری؛ محمد رضا طاهری زاده؛ غلامعلی اکبرزاده