نویسنده = حمیدرضا قیصری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نگهداری در انجماد بر بافت و رنگ برگرهای ماهی تهیه شده از سوریمی سارم

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389، صفحه 161-166

مرضیه موسوی نسب؛ میترا پرویزی؛ عسگر فرحناکی؛ حمیدرضا قیصری