نویسنده = رحیم پیغان
تعداد مقالات: 4
2. اثر تداخلی کادمیوم و کاهش اکسیژن محیطی بر میزان متابولیسم ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 24، شماره 4، آذر و دی 1394، صفحه 87-101

پدرام ملک پوری؛ رحیم پیغان؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ نیل هربرت؛ بابک محمدیان


4. بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک عصاره الکلی حنا (Lawsonia inermis) در التیام آسیب جلدی تجربی ایجاد شده در پوست ماهی ماکرو ( Labidochromis caeruleus)

دوره 23، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 45-55

آناهیتا رضائی؛ رحیم پیغان؛ زهرا طولابی دزفولی؛ شادی افتخار معنوی