نویسنده = آزاده هاتف
تعداد مقالات: 1
1. آلودگی ماهی سه خاره (Gasterosteus aculeatus (L به انگل آکانتوسفال (Corynosoma strumosum) در تالاب گمیشان

دوره 15، شماره 2، آذر و دی 1385، صفحه 155-160

حمید نیک سیرت؛ آزاده هاتف؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ رسول قربانی؛ مهدی نیکو