کلیدواژه‌ها = چربی
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر سطوح مختلف پروتئین و چربی جیره بر عملکرد رشد بچه ماهی سفید دریای خزر (1901 Rutilus frisii kutum Kamensky,)

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 101-116

زهرا محمودی؛ حمید علاف نویریان؛ بهرام فلاحتکار؛ مجید رضا خوش خلق


3. نقش تغذیه ای نوکلئوتید بر منابع انرژی بدن و عملکرد رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 133-146

بهرام فلاحتکار؛ حسام الدین عبدی؛ نعمت اله محمودی