کلیدواژه‌ها = تاسماهیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی احتمال تولید مثل طبیعی تاسماهیان حوزه جنوبی دریای خزر در رودخانه سفید رود

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1378، صفحه 69-82

بهروز فدایی؛ محمد پورکاظمی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود بهمنی؛ محمدرضا نوعی؛ حسین پرندآور؛ جاوید ایمانپور؛ هاشم جوشیده


2. بررسی تعداد میکروپیل در تخمک سه گونه از تاسماهیان جنوب دریای خزر

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 35-48

علی حلاجیان؛ محمد پورکاظمی؛ محمدرضا کلباسی؛ کوروش امینی


3. بررسی کوچ بهاره تاسماهیان به رودخانه سپیدرود

دوره 7، شماره 3، مهر و آبان 1377، صفحه 22-32

محمود رامین


4. بررسی فیلوژنیک و سیستماتیک تاسماهیان

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 9-30

محمود بهمنی


5. مطالعه بافت شناسی غدد جنسی در تاسماهیان جوان پرورشی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 1-15

محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی


7. بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372، صفحه 3-10

بابا مخیر