اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

نویسندگان

دانشکده منابع‌طبیعی و علوم‌دریایی دانشگاه تربیت مدرس، مازندران، نور- ایران.

چکیده

به منظور مطالعه اثرات کلرید جیوه روی بافت کلیه و روده بچه تاسماهیان ایرانی Acipenser persicus، بچه ماهیان در آب شیرین حاوی ppb 15 کلرید جیوه و گروه شاهد در آب شیرین فاقد کلرید جیوه به مدت 48 ساعت نگهداری شدند. مهمترین اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه در مقایسه با گروه شاهد شامل گشادشدگی مویرگ‌های گلومرولی و در نتیجه افزایش حجم گلومرول، اشغال کامل کپسول بومن، جدا شدن غشای پایه سلولهای توبول‌های کلیوی، کاهش فضای داخلی توبول‌ها، نکروزه شدن سلول‌ها، کاهش بافت پیوندی در دیواره میزنای و همچنین کاهش انسجام بافت کلیه به دلیل تخریب شدید بافت لنفوهماتوپوئتیک بود. در بافت روده از بین رفتن و کنده شدن حاشیه مسواکی سلولهای اپیتلیومی روده، نکروزه شدن سلولهای اپیتلیومی، کاهش سلولهای ترشحی، چروکیده شدن و تغییر شکل یافتن فولیکولهای ترشحی و همچنین کاهش یا بسته شدن لومن فولیکولهای ترشحی مشاهده گردید. بررسی نتایج نشان می‌دهد حتی مقادیر کم (ppb 15) جیوه غیرآلی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سلامت بچه تاسماهیان ایرانی که از گونه‌های اقتصادی مهم و در معرض خطر دریای خزر محسوب می‌شود، داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histopathological Effects of Mercuric Chloride on Kidney and Intestine of Persian Sturgeon, Acipenser persicus fry

نویسندگان [English]

  • S. Mosafer Khoorjestan
  • S. Khodabandeh
  • Z. Khoshnood
چکیده [English]

To study the effects of mercuric chloride on kidney and intestine tissue of Persian Sturgeon,
Acipenser persicus fry, fish exposed freshwater contain 15 ppb of mercuric chloride and control group
were kept in non polluted freshwater for 48 hours. Histological studies of the processed tissues
showed marked histological alterations than the control group that exposed only to freshwater. The
pathologic lesions of the kidney included severely epithelial cell necrosis, lesion of epithelial cells
from the basement membrane in the proximal and distal tubules. Proximal tubule also showed
inflammation and incorporation of brush borders. Decrease of lymphoid and hematopoietic tissue
observed. Pathologic lesions of intestine tissue were showed the epithelial necrosis, shrinkages of
secretory follicule, lesion of epithelial microvilli in intestine. Results showed that low concentration
of mercuric chloride can pose undesirable alternation in Persian Sturgeon fry, an economic and
endangered species of the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mercuric Chloride
  • Persian sturgeon
  • Kidney
  • intestine
  • Histopathology