سنجش تجمع فلزات سنگین سرب ، نیکل و روی در بافتهای ماهی کفال (Liza aurata) سواحل جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

نور

چکیده

 میزان عناصر سرب، نیکل و روی در بافت های کبد، آبشش، کلیه، تخمدان و عضله ماهی کفال Liza aurata صید شده در زمستان 1379، در سواحل جنوبی دریای خزر (7 ایستگاه از سواحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان) با استفاده از دستگاه جذب اتمی (فیلیپس مدل PU 9400) مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله بیانگر آنست که بیشترین میزان سرب در کبد و پس از آن در آبشش، کلیه و تخمدان (به ترتیب 17.51، 13.95، 5.03 و 4.91 میلی گرم در کیلوگرم) و کمترین آن در عضله (3.01) یافت می شود. بیشترین میزان نیکل و روی در تخمدان و سپس در کبد، آبشش و کلیه (به ترتیب 6.23، 6.14، 5.71 و 2.98 برای نیکل و 647.28، 159.85، 75.71 و 65.42 میلی گرم در کیلوگرم برای روی) و حداقل میزان در عضله ماهی (2.49 میلی گرم در کیلوگرم نیکل و 20.14 میلی گرم در کیلوگرم روی) تجمع کرده است. هم چنین مشخص گردید که بیشترین میزان عناصر سرب، نیکل و روی در ماهیان کفال بخش جنوب غربی، سپس در بخش میانی و کمترین مقدار در بخش شرقی سواحل جنوبی دریای خزر یافت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ASSESSING PB, NI AND ZN ACCUMULATION IN THE TISSUES OF LIZA AURATA IN THE SOUTH CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • M. Sharif fazeli
  • B. Abtahi
  • A. Sabagh kashani
Noor
چکیده [English]

The liver, kidney, gill, ovary and muscle tissues of the caught Liza aurata have been. sampled in spring 2002 in the southern Caspian Sea to assess their contamination with Pb, Ni and Zn using atomic absorption. spectrophotometer method. We found the highest concentration of lead in the liver tissue (17.51 mg/kg), followed by gill (13.95 mg/kg), kidney (5.03 mg/kg) and ovary (4.91 mg/kg). The lowest concentration of lead was seen in muscle tissue (3.01 mg/kg) of Liza aurata. The highest accumulation of Ni anq Zn were detected in ovary followed by liver, gill and kidney of the fish with a concentration of 6.23 6.14,5.71, and 2.98 mg/kg for Nickel and 647.28, 159.85, 75.71 and.65.42 mg/kg for Zinc. We observed the lowest concentration of Nickel (2.49 mg/kg) and Zinc (20.14mkg) in the muscle tissue and also determined the highest contamination of the fish with these chemicals to be occurring in the southwest followed by south center and southeast Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • LIZA AURATA
  • BIOACCUMLATION
  • Caspian Sea
  • Iran