انجماد اسپرم ماهی کپور با استفاده از رقیق کننده های مختلف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رشت

2 اهواز

چکیده

 امروزه سعی بر این است که با کاربرد فنون مختلف تا حد امکان از لقاح بدون برنامه جمعیتهای مولدین در مراکز تکثیر مصنوعی آبزیان جلوگیری بعمل آمده و با کاربرد روش های صحیح، نژادهای مناسب پرورش داده شوند.
آزمایشات انجماد اسپرم ماهی کپور بر روی مولدین در دو مرکز تکثیر و پرورش کپور ماهیان شهرستان رشت صورت گرفت. طی این آزمایشات کیفیت اسپرم مولدین، از نظر نوع حرکت، مدت حرکت، تراکم و لقاح بررسی شد. نمونه های مناسب از نظر کیفی انتخاب شده و سپس تیمارها با 4 نوع محلول رقیق کننده مختلف تهیه گردیدند. پس از طی 7 روز اسپرمهای منجمد، مجدد از انجماد خارج شده و از آنها برای لقاح تخمک های تازه مولدین ماده استفاده شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که از بین چهار رقیق کننده منتخب و روشهای بکار رفته، محلول Alsever با نسبت 1:1 و روش سرمادهی چند مرحله ای بترتیب با 45 درصد لقاح، 47.81 درصد تخم چشم زده و 22.63 درصد تبدیل تخم به لارو، بهترین نتیجه را داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryopreservation of carp spermatozoa by different extenders

نویسندگان [English]

  • Sh. Baradaran noveiri 1
  • M. Porkazemi 1
  • P. Kochinin 2
  • V. Yavari 2
1 Rasht
2 Ahvaz
چکیده [English]

Production and storage of the best gametes are practices undertaken by fishery managers and researchers to improve fish reproduction technology and obtain the best spawners. The male spawners of carp (Cyprinus carpio) were chosen from two warm-water fish hatcheries near Rasht, Guilan Province. For the study, duration of motility of sperms, sperm density and fertilization rate were considered.
 The best samples were chosen for cryopreservation with four different extenders and were checked by fertilization tests after seven days preservation in liquid nitrogen. Results showed that by 1:1 dilution rate, the Alsever’s solution had the best results. The fertilization rate, production of eyed eggs and larvae by this extender in a multistage cooling experiment were 45%, 47.81 and 22.63% respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carp. Cryopreservation. Sperm