بررسی پراکنش میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی موزی Penaeus merguensis در صید شناورهای مولدگیر دریای عمان ( جاسک و سیریک )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

 

تامین میگوهای مولد مورد نیاز کارگاههای تکثیر عمدتا از نواحی شرقی جاسک (صیدگاههای جگین تا گوگسر) و حوضه مرکزی جاسک (صیدگاههای خلیج جاسک، تبرکن و مزاری) میباشد. گسترش تدریجی استخرهای پرورشی در استانهای ساحلی جنوب باعث گردید که جهت رفع نیاز به مولد میگو، صیدگاههای دیگری واقع در منطقه سیریک (خورآذینی، توجک و بونجی) مورد شناسایی و بهره برداری قرار گیرد.
صید مولدین بطور عمده طی ماههای فروردین تا پایان تیرماه هر سال توسط شناورهای سنتی مجهز به تور ترال و تحت نظارت شیلات صورت می پذیرد. پروژه بررسی وضعیت صید شناورهای مولدگیر طی سالهای 1380 تا 1381 به منظور شناسایی گونه های مختلف میگو و تعیین میزان درصد هر یک از آنها در صید و تعیین درصد مراحل باروری در صیدگاههای جاسک و سیریک به مرحله اجرا درآمد. گزارش حاضر در برگیرنده تعیین وضعیت صید دو گونه میگوی ببری سبز و موزی در کل صید می باشد.
با توجه به اینکه هدف صید میگوی سفید هندی بوده است و از طرف دیگر پراکنش گونه فوق در ناحیه شرقی استان هرمزگان می باشد، بنابراین محدوده فعالیت شناورهای سنتی میگوگیر به سه منطقه تقسیم گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency distribution of Penaeus semisulcatus and Penaeus merguiensis in the catch of breeder shrimp trawlers in Jask and Sirik area, Oman Sea

نویسندگان [English]

  • Gh. Zarshenas
  • Sh. Ghasemi
tehran