مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده ماهی شوریده ( Otolithes rubre ) بالغ در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق دستگاه گوارش تعداد 10 عدد ماهی شوریده بالغ در آب های استان بوشهر پس از صید خارج و غدد ضمیمه کبد و لوزالمعده آنها جهت پایدار شدن در محلول فرمالین 10 درصد قرار گرفتند. سپس مراحل معمول بافت شناسی انجام و از قالب های پارافینی آماده شده، برشهایی به ضخامت 6 میکرون و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی گردیدند. نتایج مطالعات میکروسکوپیک نشان داد که غده کبدی بعنوان بزرگترین غده ضمیمه، بافت پانکراس را نیز در بر گرفته است. کبد عضوی کاملا لوبوله بوده که پانکراس بصورت بافتهای ضمیمه کبد در داخل و بین لوبول های آن جای گرفته است و بافت کبدی شباهت زیادی به کبد سایر آبزیان دارد. همچنین هپاتوسیت های کبدی حاوی ذرات گلیکوژن و اکوئول های چربی می باشد که در اطراف آنها سینوزوئیدهای کبدی بصورت پراکنده قرار گرفته اند. غده پانکراس بعنوان یک غده مختلط بصورت قطعاتی متشکل از آسینی های سروزی بعنوان بخش برون ریز پانکراس و مجموعه سلولهایی بصورت جزایر لانگرهانس بعنوان بخش درون ریز آن مشاهده شدند. با این حال قطعات پانکراس اغلب بصورت آسینی های دو ردیفی مشاهده شده که از بین آنها یک رگ خونی بزرگ عبور می نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

HISTOLOGICAL STUDY OF LIVER AND PANCREAS IN ADULT OTOLITHES RUBER IN BUSHEHR, IRAN

نویسندگان [English]

  • R. Abdi
  • M. Sheybani
  • M. Adibmoradi
  • I. Sharifpor
چکیده [English]

In this study, the digestive systems of 10 adult Otolithes ruber specimens from Bushehr I province water, south-west Iran were removed and the livers and pancreases were fixed in formalin 10%. The routine procedures of preparation of tissues were followed and the paraffin blocks were cut at 6 microns, stained with H&E and studied under light microscope. The results of microscopic studies showed that liver as the largest accessory organ surrounds the pancreatic tissue in the fish. Liver was found to be a lobulated organ encircling the pancreas among its lobules. Hepatic tissue of the fish was found to be similar to many other bony fishes. Hepatocytes included glycogen and fat vacuoles that located around the hepatic sinusoids. Pancreas as a mixed gland microscopically, was composed of lobules consisting of serous acini (exocrine portion) and langerhans islets (endocrine portion). Pancreatic lobules are usually found as two rows of acini which a large blood vessel located in between.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolithes ruber
  • Histology
  • liver
  • PANCREAS
  • Iran