دوره و شماره: دوره 15، شماره 4، آذر و دی 1385 
تاثیر سطوح مختلف پروتئین جیره های غذایی بر رشد و بازماندگی مینیاتورهای شاه میگوی آب شیرین

صفحه 11-20

سید کاظم جلیل زاده مقیمی؛ باقر مجازی امیری؛ محمد پیری؛ عبدالحمید یزدانی جهرمی؛ داود محمد رضایی


بررسی مقایسه ای مشخصه های مورفومتریک و مریستیک ماهی سیم دریای خزر و دریاچه سد ارس

صفحه 33-48

حسین خارا؛ امین کیوان؛ غلامحسین وثوقی؛ محمد پورکاظمی؛ سهراب رضوانی؛ شعبانعلی نظامی؛ محمود رامین؛ علی نقی سرپناه؛ محدثه احمدنژاد


معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی پنج گونه از خانواده کپور ماهیان دریای خزر به روش PCR-PFLPs

صفحه 49-58

سهراب رضوانی گیل کلایی؛ فرامرز لالوئی؛ رضا عقیلی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی


بررسی پراکنش و برآورد زیتوده جلبکهای دریایی در سواحل و برخی جزایر خلیج فارس

صفحه 59-68

کیومرث روحانی قادیکلائی؛ ایرج رجبی ساسی؛ حسین رامشی؛ رضا دهقانی؛ سیامک بهزادی؛ محمدرضا حسینی؛ سعید تمدنی جهرمی


تعیین LC50 سم دیازینون و غلظت تحت کشنده آن بر عوامل خونی بچه فیل ماهی ( Huso huso )

صفحه 69-78

مهشید شاملوفر؛ ابوالقاسم کمالی؛ محمد پیری؛ فرهاد یغمایی؛ نورمحمد مخدومی


بررسی فرایند لخته سازی فلزات سنگین در رودخانه پیر بازار

صفحه 79-86

علی عابدینی؛ محمد ربانی؛ سید حجت خداپرست شریفی


مطالعه بافت شناسی کبد و لوزالمعده ماهی شوریده ( Otolithes rubre ) بالغ در استان بوشهر

صفحه 87-96

رحیم عبدی؛ محمد تقی شیبانی؛ مسعود ادیب مرادی؛ عیسی شریف پور


تعیین غلظت کشنده مس بر میگوی پاسفید ( Litopenaeus vannamei ) در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 103-110

رضا قربانی؛ نادر سامانی؛ فاطمه شریعتی؛ غلامحسین فقیه


بررسی شیوع انگل های داخلی مولدین قره برون صید شده از سواحل جنوب غربی دریای خزر

صفحه 129-134

مهدی معصوم زاده؛ محمود معصومیان؛ مسعود ستاری؛ علیرضا شناور ماسوله؛ جلیل جلیل پور؛ سهیل بازاری مقدم


بررسی ریخت شناسی کپور معمولی وحشی در تالاب انزلی

صفحه 141-154

سید علی موسوی گلسفید؛ امین کیوان؛ محمد پیری