نیازهای تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 انتظار می رود رشد جمعیت، شهرنشینی و توسعه زیر ساخت ها، شاخصهای عرضه و تقاضای محصولات شیلاتی را در ایران تغییر دهد. از آنجا که امکان افزایش عرضه محصولات آبزیان خوراکی از دریاها تقریباً منتفی می باشد، افزایش تقاضا برای آبزیان می باید از طریق آبزی پروری تامین گردد. توسعه آبزی پروری همچنین نقش مهمی در افزایش اشتغال، ارزآوری و توسعه روستایی ایفا می کند. هر چند ممکن است ظرفیتهای فیزیکی توسعه آبزی پروری در ایران روشن باشد، ضروری است چگونگی سودآوری تولید کننده ها و تقاضای بازار مورد بررسی قرار گیرد. تحقیقات اقتصاد آبزی پروری نقش مهمی را در توسعه آبزی پروری دارد، ولی متاسفانه خلاء این تحقیقات در ایران به وضوح مشهود است. بطور کلی این تحقیقات را به چهار گروه می توان تقسیم کرد:
1) اقتصاد تولید
2) مطالعات بازار
3) ارزیابی پروژه
4) سیاستهای توسعه آبزی پروری
مشکلات عمده تحقیقات اقتصاد آبزی پروری در ایران عبارتند: از اطلاعات اقتصادی ناکافی، خلاء همکاری بین کارشناسان مختلف و تنوع سیستمهای پرورش. در این مقاله جنبه های اصلی اقتصاد آبزی پروری با تاکید بر نتایج بدست آمده از مطالعات اقتصاد توسعه پرورش کپور ماهیان در ایران بیان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The needs of research on aquaculture economics in Iran

نویسنده [English]

  • H. Salehi
چکیده [English]

Population growth, urbanization and rapidly development may be expected to change the pattern of supply and demand of fishery products in Iran. The supply of capture fisheries (for consumption) may probably not increase much further, and increased demand of fishery products would have to be met through aquaculture. Aquaculture development may also play an important role in rural development, employment and export. However, the physical potential for aquaculture development may be clear in Iran, the profitability for producers and the market demand needs to be analyzed. However, research on the aquaculture economics plays an important role in its development, there is a dearth of research on economics of aquaculture in Iran. Economic research on aquaculture can be classified into four: 1) production, 2) market Studies, 3) project evaluation and 4) development policies. In Iran, the major constraints for an economic research in aquaculture arc: insufficient economic data, lack of cooperation among experts, and diversity or aquaculture Systems. The main aspects of aquaculture economies in Iran, particularly the result from economics of carp culture development will be addressed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquaculture* Economic
  • research
  • Marketing
  • Iran