رها سازی بچه ماهیان خاویاری از مراکز تکثیر و پرورش شهید دکتر بهشتی و دکتر یوسف پور در سال 1378

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 

با مروری بر آمار صید ماهیان خاویاری دریای خزر در سالهای اخیر معلوم می شود که میزان صید بسیاری از گونه های با ارزش روند نزولی داشته است (جدول 1). بطوریکه در گذشته (اول ماه مه 1927 میلادی) در حدود 2000 عدد ماهی ماده خاویاری وارد مصب رودخانه سفیدرود گردید (ملت پرست، 1371) ولی در حال حاضر بدلیل صید بی رویه (و صید قاچاق) و احداث سد در مسیر مهاجرت ماهیان و از همه مهمتر از بین رفتن مکان های تخمریزی، تکثیر طبیعی در بسیاری از رودخانه ها اهمیت خود را در خصوص برخی گونه ها از دست داده و بازسازی ذخایر بعضی از گونه ها فقط تکثیر مصنوعی و رهاسازی بچه ماهیان انگشت قد تامین می گردد با توجه به نقش خاویار در اقتصاد منطقه و کشور و آگاهی از وضعیت رهاسازی میلیونها بچه ماهی خاویاری که هر ساله با صرف هزینه هنگفتی توسط شیلات ایران حاصل می گردد، لزوم انجام طرحهای تحقیقاتی در خصوص بررسی کمی و کیفی رها کرد بچه ماهیان خاویاری را بیش از بیش تاکید می نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Releasing of Sturgeon Fingerlings from Shahid Beheshti rearing and propagation center and Yousefpour Hatchery in 1999

نویسندگان [English]

 • B. Fadaei
 • M. Behroz khoshghalb
 • H. Parandavar
 • J. Imanpor
 • H. Joshideh
 • M. Tavakoli
چکیده [English]

During 1999, Shahid Beheshti & Yousefpour hatcheries were released 6499769 fingerlings produced by 225 female spawners from 1999.5.28 to 1999.7.26. Totally 2458667 fingerlings released from Shahid Beheshti hatchery which consisted of 2360490 specimen of Acipenser persicus (96% frequency) with mean weight of 1.8 g and 7.6 cm length, 86177 specimen of Acipenser stellatus (3.5% frequency) with mean weight of 3.9 g and 11.2 cm length, 1200 specimen of Acipenser nudiventris (0.5% frequency) with mean weight of 3.6 g and 8.7cm length. Out of the total numbers of fingerlings released 82.4% of A. persicus, 45% of A. stellatus & 25% of A. nudiventris fingerlings were below 3g. The survival rate of A. persicus & A. stellatus were 33.7% and 32.0%, respectively.
The result of study on growth coefficient and condition factor showed these fingerlings had low growth coefficient (4.89) and mean condition factor (04).
 In Yousefpour hatchery 4020002 sturgeon fingerlings were released consist of 3968262 specimen of A. persicus (99.4% frequency) with mean weight of 3.1 g and 8.9cm length, 51740 specimen of A. stellatus (0.6% frequency) with mean weight of 0.9g & 6.3cm length. Out of total number of released 61.7% of A. persicus and 100% Of A. stellatus were below 3g. The total Survival rate of A. persicus & A. Stellatus fingerlings were 46.3 and 28.4%, respectively. The experiments Showed that the growth coefficient and condition factor were low, 3.64 and 0.37, respectively.
 The results of comparing the mean quality of A. persicus between Shahid beheshti & Yousefpour (P<0.05) showed that there is a significant difference among length, weight, condition factor & growthcoefficient of these 2 hatcheries in a way that the fingerlings released from Yousefpour rearing and propagation center had better condition in terms of length and weight but, their growth coefficient and Condition factor were lower than A. persicus fingerlings in Shahid Beheshti hatchery.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser persucus
 • A.stellatus
 • nudivemris
 • Rearing
 • Fingerling
 • Spawner
 • Iran