ارزیابی سطوح مختلف رنگدانه آستاگزانتین بر رنگ پوست و بافت لاشه طوطی ماهی با استفاده از (Cichlasoma synspilum ♀× Cichlasoma citrinellum ♂)با استفاده از تکنیک های Lab و RGB

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این بررسی، تعیین غلظت فلزات سنگین کادمیم،روی، نیکل و مس در بافت عضله و کبد ماهی بیاح (Lizaabu) و هوور (Thunnustonggol) و به منظور ارزیابی خطر احتمالی مرتبط با مصرف آنها بود. ماهی های مورد نظر در فصل بهار 1394 از بازار ماهی فروشان بندر عباس تهیه گردید. غلظت هر یک از فلزات با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه‎گیری شد. میزان تجمع فلز مس در عضله ماهی بیاح و هوور از حد مجاز استانداردهای جهانی پایین‌تر و میزان فلز روی در عضله ماهی هوور بالاتر از استاندارد WHO بود. میزان پتانسیل خطرپذیری[1] و شاخص خطر برای بیماری‌‎های غیرسرطانی[2] در بالغین و کودکان در بافت عضله ماهی بیاح و هوور کمتر از 1 به دست آمد، همچنین میزان پتانسیل خطرپذیری و شاخص خطر برای بیماری‌‎های غیرسرطانی در بالغین و کودکان در بافت کبد برای فلزات کادمیم و مس به ترتیب در ماهی هوور و بیاح بیشتر از 1 به دست آمد. بنابراین، می‎توان نتیجه گرفت که در حال حاضر هیچ مشکلی برای سلامت انسان از نظر مصرف عضله ماهیان مورد مطالعه ایجاد نمی‎شود، اما مصرف کبد این ماهیان بیشتر از یکبار در هفته به هیچ وجه توصیه نمی‎شود.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Risk assessment of some potentially toxic elements pollution in the muscle and liver of Longtail tuna (Thunnus tonggol) and Abu mullet (Liza abu) for human consumption in the Hormozgan Province.

نویسندگان [English]

  • I Ebrahimi
  • E Alinejad
  • S.h Matinkhah
چکیده [English]

The objectives of the present study were assess the concentrations of heavy metals (Cd, Zn, Ni, and Cu) in the muscle and liver of Longtail tuna (Thunnus tonggol) and Abu mullet (Liza abu) and to evaluate human health risks associated with their consumption Fish samples were obtained from a fish market in the Bandar Abbas city in the spring 2015. The concentrations of. heavy metals were determined using atomic absorption spectroscopy. The concentrations of copper in the muscles of Longtail tuna and Abu mullet were lower than the international standard limits, whereas the concentrations of cadmium in the muscles of Longtail tuna and Abu mullet were higher than the international standard limits of WHO, NHMRC and UKMAFF. The concentration of zinc in the muscle of Longtail tuna was higher than the international standard limits of WHO. Estimation of Target Hazard Quotient (THQ) and Hazard Index (HI) for children and adults by consumption of the muscles of Longtail tuna and Abu mullet were lower than 1. Estimation of THQ and HI for children and adults by consumption of the liver of Longtail tuna and Abu mullet were higher than 1 for cadmium and copper. Therefore, it can be concluded that there is no human health risk associated with the consumption of the muscle of Longtail tuna and Abu mullet whereas consumption of their livers is not recommended more than once a week.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Fish
  • Estimated daily intake
  • Target hazard quotient
  • Hormozgan province