دوره و شماره: دوره 26، شماره 6 - شماره پیاپی 104، بهمن و اسفند 1396 
تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

صفحه 71-82

شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب


تعیین مقیاس عددی کیفیت آب بر اساس پتانسیل شکوفایی جلبکی در جنوب دریای خزر-گهرباران (استان مازندران)

صفحه 69-79

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرایی؛ فرشته اسلامی؛ علیرضا کیهانی ثانی


وضعیت فیزیکوشیمیایی آب و سطح تغذیه گرایی تالاب انزلی

صفحه 113-123

علی عابدینی؛ علیرضا میرزاجانی؛ مریم فلاحی