دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 102، مهر و آبان 1396 
1. مطالعه تنوع، غالبیت و غنای گونه‌ای خرچنگ‌های منطقه بین جزر و مدی حوضه ساحلی بندر بوشهر

صفحه 1-12

عبدالرحیم پذیرا؛ فرشاد قنبری؛ فهیمه عبدالحسین‌زاده؛ سعید مغدانی؛ هانیه ضیائیان نوربخش


9. پراکنش زمانی و مکانی مروزئوپلانکتون Ilyoplax frater در آب‌های ساحلی و مصبی بوشهر- خلیج فارس

صفحه 95-105

زهره مخیر؛ رضوان موسوی ندوشن؛ مهناز ربانی‌ها؛ محمدرضا فاطمی؛ شهلا جمیلی


10. بررسی وضعیت تغذیه گرایی آب های ساحلی استان هرمزگان با استفاده از مولفه‌های اصلی(PCA)

صفحه 107-117

غلامعلی اکبرزاده؛ محمدرضا صادقی؛ لیلی محبی نوذر؛ کیوان اجلالی؛ محمد صدیق مرتضوی


11. تاثیر افزودن پودر میکروجلبک اسپیرولینا بر ترکیب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه پاستا

صفحه 119-130

سید صابر مستولی‌زاده؛ یزدان مرادی؛ محمد صدیق مرتضوی؛ عباسعلی مطلبی؛ منصوره قائنی


15. تجمع فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی منطقه بحرکان بندر هندیجان (خلیج فارس)

صفحه 161-171

آذین امیدپور؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ *، نرگس جوادزاده پورشالکوهی


16. بررسی ساختار جمعیتی شانک زردباله عربی Acanthopagrus arabicus در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان

صفحه 173-181

مسطوره دوستدار؛ فرهاد کی مرام؛ مهوش سیفعلی؛ شهلا جمیلی؛ علی بانی