تغییرات میزان ازت فرار و هیستامین ماهی کیلکا در روشهای نگهداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به منظور حفظ کیفیت ماهی کیلکا برای مصرف انسانی انجام گردیده است. در این مطالعه روشهای نگهداری ماهی کیلکا در مخزن آب سرد دریا و یخ خرد شده در فصول مختلف مورد بررسی قرار گرفته و با روش سنتی مقایسه شده است. برای این منظور از ماهی کیلکای نگهداری شده به روشهای فوق الذکر در زمانهای صفر (بلافاصله پس از صید)، پنج و ده ساعت پس از صید (از زمان صید تا رسیدن به محل نگهداری و یا عمل آوری) نمونه برداری گردید و تغییرات ازت فرار (TVN) و هیستامین مورد آزمایش قرار گرفت. 
میانگین میزان هیستامین تا 10 ساعت پس از صید طی چهار فصل در روش سنتی 10.3 mg/100 می باشد ولی در روشهای نگهداری در مخزن آب سرد و یخ خرد شده به ترتیب  2.2 mg/100و  1.5 mg/100بوده است. میانگین میزان ازت فرار تا 10 ساعت پس از صید طی چهار فصل در روش سنتی 22.3 mg/100 بود، در حالیکه میزان این فاکتور در روش های نگهداری در یخ خرد شده و مخزن آب سرد بترتیب 19 mg/100و 17 mg/100بوده است. 
بررسی نتایج نشان داده است که مقایسه تغییرات این عوامل در ماهی نگهداری شده به روش سنتی و روشهای دیگر از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری می باشد 
(P<0.05). 
گر چه بین دو روش نگهداری ماهی در آب سرد دریا و یخ خرد شده از نظر عددی تفاوتی دیده می شود ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نیست. در عین حال ماهی نگهداری شده در مخزن آب سرد از کیفیت مطلوبتری برخوردار است. 
بنابراین برای جلوگیری از کاهش کیفیت ماهی صید شده و عرضه آن برای مصارف انسانی، بهتر است که ماهی با این روش نگهداری گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The changes in TVN and Histamine of Kilka within the different preservation methods

نویسندگان [English]

  • A. Salmani
  • S. Gholami por
  • M. Yosefian
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the quality of preserved kilka for human consumption. The different preservation methods (CSW and crushed ice) were used and the results were compared with the traditional method.
 Two main parameters (TVN and Histamine) of collected samples were measured in different preservation-time, namely: a) Time zero (after fishing), b) T5 and T10 (5 and 10 hours duration from fishing ground to processing room). The mean value of Histamine of T10 (10 hours after fishing) for traditional, CSW and crushed ice methods were determined 10.3, 2.2 and 1.5mg/100, respectively. On the other hand, the measured TVN values above mentioned methods were 22.3, 19.0 and 17.0 mg/100, respectively.
The results showed a significant difference between the traditional method and two other methods (P<0.05) but (here was no significant between CSW and crushed ice methods. Since, the preserved kilkas in the CSW showed higher quality, therefore, it is proposed that tor using kilka as human consumption, they showed be preferably preserved in chilled sea water after fishing.