بررسی نوع بستر زیستی در کاهش آمونیاک و عملکرد رشد ماهی گوپی (Poecilia reticulata) در سیستم مدار بسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

با توجه به اهمیت حذف آمونیاک در سیستم های مدار بسته، در جهت افزایش راندمان در پالایش و کاهش سمیت آمونیاک انتخاب نوع بستر زیستی بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق، چهار ماده مختلف (بیوبال، براده چوب راش، صدف و پوکه معدنی) به عنوان بستر در محیط آکواریومی و از ماهی گوپی به عنوان نمونه آزمایشی به مدت 40 روز استفاده گردید. نتایج نشان داد در پایان دوره، سطح آمونیاک در کلیه بسترها کاهش یافت ولی این کاهش در بستر زیستی براده چوب در مقایسه با سایر تیمارها بیشتر بود. همچنین مطالعه شاخص های رشدی ماهی نیز نشان داد که ماهیان قرار گرفته در آکواریوم دارای بستر زیستی براده چوب و صدف از عملکرد بهتری برخودار بودند. در نتیجه، به دلیل کارائی بهتر بستر زیستی براده چوب، در کاهش آمونیاک و ایجاد شرایط محیطی بهینه تر در مقایسه با سایر تیمار ها، می تواند بستر زیستی مناسبی برای بیوفیلتر ها باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of media type on ammonia levels and growth performance of guppy (Poecilia reticulata) in recirculating systems

نویسنده [English]

  • D. Mohammadrezaei
چکیده [English]

Removing ammonia in recirculating systems is necessary to increase efficiency and reducing ammonia toxicity. So, the select appropriate type of media to reduce is very important. In this study, four different materials (bio-Ball, wood flake, seashell, and natural pumice) as media and guppies as fish sample were used for 40 days. The results showed that the level of ammonia decreased in all media, but this reducing was higher in wood flake than other treatments. Also, the growth indices showed that the fish in the aquarium with wood flake and seashell had a better performance than other media. Accordingly, it can be concluded that due to the better performance of wood flake to reduce ammonia and make more optimal environmental conditions than other media, it can be an appropriate media for bio-filters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural media
  • biofilter
  • Ammonia
  • growth indices and wood flake