دوره و شماره: دوره 28، شماره 6، بهمن و اسفند 1398 
مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور

صفحه 35-46

عباس نرگسیان؛ سید مهدی اجاق؛ سهیل ریحانی پول؛ علیرضا عالیشاهی؛ افشین عادلی


اثرات جیره غذایی غنی شده با نانوذرات سلنیوم بر عملکرد تولید مثلی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 79-88

سعید ضیائی نژاد؛ عیسی فلاحت ناصرآباد؛ علیرضا قائدی؛ مصیب سیدی؛ سید حسین مرادیان


جنبه های زیستی و رشد کیلکای معمولی caspia Clupeonella cultriventris در دهه اخیر در سواحل ایران

صفحه 99-109

علی اصغر جانباز؛ حسن حسن فضلی؛ محمد علی افرایی؛ غلامرضا رازقیان؛ فرامرز باقرزاده افروزی؛ کامبیز خدمتی


گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران

صفحه 123-131

علیرضا بابا علیان امیری؛ میلاد عادل؛ سید جلیل ذریه زهرا؛ امراله قاجاری؛ پولین شهره؛ حمید رسولی زاده؛ لاله ذبیحی


مطالعه برخی ویژگی های لیمنولوژیک سد آزاد سنندج بر اساس ساختار زوپلانکتون

صفحه 147-158

مژگان روشن طبری؛ مهدی نادری جلودار؛ حمید حسین پور؛ رحیمه رحمتی؛ نوربخش خداپرست


مروری کوتاه بر تغییر اقلیم و محیط‌های آبی با تاکید بر دریای خزر

صفحه 159-164

حسن نصراله زاده ساروی؛ سید محمد وحید فارابی؛ آسیه مخلوق؛ نیما پورنگ