مطالعه رفتار، اولویت‌ها و موانع مصرف‌کنندگان میگو در کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

برنامه­ریزی برای افزایش سرانه‌ مصرف میگو در کشور، مانند هر ماده‌ی غذایی دیگر، بدون بررسی رفتار مصرف­کنندگان و شناخت نیازها، علاقه و سلیقه‌های آن­ها میسر نخواهد بود. هدف از تحقیق حاضر نیز ارزیابی اولویت­های مصرف­کنندگان میگو و موانع مصرف آن­­ها در کشور است. جامعه‌ی آماری تحقیق، کل کشور است که به صورت نمونه­گیری تصادفی10 شهر انتخاب و تعداد 1000 پرسش­نامه متناسب با جمعیت شهرهای موردنظر تکمیل شد. اطلاعات پرسش­نامه به نرم­افزار 20 SPSS منتقل و رتبه­بندی شاخص‌های مورد نظر، به وسیله آزمون فریدمن مشخص گردید. نتایج نشان داد که سه اولویت نخست مصرف­کنندگان برای خرید و مصرف میگو، کیفیت، بسته­بندی و سوابق تجربی است. ترتیب سایر اولویت­ها به صورت باورهای مثبت و منفی، نوع عرضه و فرآوری، قیمت، دسترسی، راحتی پخت، درآمد مصرف­کننده و زمان مصرف تعیین شد. اولویت اول جامعه مصرف در مورد شاخص­های کیفیت، بسته­بندی، باورهای مثبت و منفی و انواع عرضه و فرآوری، به ترتیب بو، نام تجاری، آلودگی (بهداشت) و میگوی سوخاری (بسته­بندی) بود. بررسی موانع مصرف این محصول در کشور نشان داد که گران­بودن میگو، بوی آن و عدم تناسب قیمت با درآمد افراد به ترتیب سه مانع نخست خرید و مصرف این آبزی در ایران هستند. در این تحقیق، سرانه مصرف برای جامعه آماری 5/98 و برای جامعه مصرف 487 گرم محاسبه شد. با توجه به نتایج، دست­اندرکاران صنعت تولید و عرضه میگو به منظور افزایش سرانه مصرف این آبزی، باید فعالیت­های خود را پیرامون شاخص­های کیفی، بسته­بندی و قیمت تمام­شده محصول متمرکز سازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of behavior, priorities and barriers of shrimp consumers in Iran

نویسندگان [English]

  • A. Nargesian
  • S.M. Ojagh
  • S. Reyhani Poul
  • A.R. Alishahi
  • A. Adeli
چکیده [English]

Planning to increase the per capita consumption of shrimp in the country, like any other food, will not be possible without an examination of consumer's behavior and the recognition of their needs, interest and tastes. The purpose of this study was also, to assess the priorities of shrimp consumers and their barriers to consumption in the country. The statistical population of the study was the whole country that was selected by random sampling of 10 cities and completed 1000 questionnaires corresponding to the population of the mentioned cities. Questionnaire data were transferred to the SPSS 20 software and ranking of desired factors were determined by Friedman test. The results showed that the three first priorities of consumers were quality, packaging and experimental records. Other priorities were positive and negative beliefs, supplying and processing model, price, availability, convenience of cooking, consumer income, and time-consuming, respectively. In term of the quality, packaging, positive and negative beliefs and processing model, the first priority of consumption society was smell, brands name, tissue contamination and fried shrimp (packaging), respectively. The study of barriers to consumption of this product in the country showed that the prices (expensive) of shrimp, its smell, and disproportion of shrimp prices with people's incomes were the first three barriers to buying and consuming shrimp in Iran, respectively. In this research, per capita consumption was calculated 98.5 and 487 grams for the statistical population and consumption society respectively. According to the results, in order to increase the per capita consumption, this industry's managers should concentrate their activities on quality and packaging indicators and final price of product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp
  • quality
  • Packaging
  • Experimental records
  • Consumer behavior