دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398 
2. بررسی تغییر اندازه چشمه کیسه‌ی تورهای پره منطقه میانکاله بر وضعیت صید ماهیان

صفحه 13-21

محسن یحیایی؛ سعید گرگین؛ دانیال اشتپوتیش؛ محسن صفایی؛ سیدیوسف پیغمبری


13. انتقال و بیان ژن GnRH نوترکیب ماهی در باکتری BL21 E. coli به منظور تولید هورمون نوترکیب

صفحه 137-147

صدیقه محمدزاده؛ سکینه یگانه؛ فاطمه مرادیان؛ بهرام فلاحتکار؛ سلواین میلا


14. بررسی غلظت عناصر فلزی در بافت ماهی سفید Rutilus frisii)) در سواحل جنوب غربی دریای خزر (گیلان)

صفحه 149-161

مسعود ستاری؛ جاوید ایمانپور نمین؛ مهدی بی‌باک؛ محمد فروهر واجارگاه؛ آرش خسروی