دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398 
5. تاثیر انواع کودهای آلی بر جامعه پلانکتونی، رشد و بقای بچه‌ماهیان‌نورس در سیستم پرورش متراکم

صفحه 49-58

خسرو جانی خلیلی؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ حسین اورجی؛ ابولقاسم اسماعیلی فریدونی؛ رمضان رجب‌نیا


10. ارزیابی ارتباط پراکنش ماهیان با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در زیستگاه‌های مصنوعی (بندرسلخ و بندربستانه)

صفحه 105-115

سیامک بهزادی؛ غلامعلی اکبر زاده؛ محمد درویشی؛ علی سالار‌پوری؛ محمد‌صدیق مرتضوی؛ مسعود بارانی؛ ابراهیم عالی زاده


11. بررسی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی پروتئین هیدرولیز شده پوست ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 117-128

زهرا یعقوب زاده؛ حامی کابوسی؛ فاطمه پیروی قادیکلایی؛ رضا صفری؛ اسماعیل فتاحی


13. شناسایی و بررسی برخی شاخص‌های اکولوژیک سیفومدوزهای آب‌های ساحلی خوزستان و هرمزگان(شمال خلیج فارس)

صفحه 137-150

زهرا بنی‌اسدی؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست‌شناس؛ بیتا ارچنگی؛ موسی کشاورز


19. بررسی موردی حضور میکروجلبک Ceratium hirundinella بعنوان شاهدی بر تغییرات زیست محیطی در منطقه مرکزی حوزه ایرانی دریای خزر (ساحل فرح آباد -سال 1397)

صفحه 203-207

آسیه مخلوق؛ حسن نصراله زاده ساروی؛ محمد علی افرایی بندپی؛ ابوالقاسم روحی؛ عبداله نصراله تبار؛ محمد متین فر