گزارش اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri) پرورشی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه به دنبال بروز تلفات در ماهیان خاویاری گونه سیبری (Acipenser baeri)از یک مرکز پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان ساری در مرداد ماه سال 1390، نمونه برداری از 20 عدد ماهی خاویاری گونه سیبری و آب مزرعه منتخب صورت گرفت. پس از ثبت مشاهدات بالینی، کالبد گشایی، کشت باکتریایی، آزمایشات بیوشیمیایی و مولکولی (PCR ) جهت شناسایی جنس و گونه باکتری انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که ماهیان مبتلا دارای علائم بیحالی، کاهش اشتها، عدم تحرک و شنای وارونه بودند. در کالبد گشایی علائمی از قبیل خونریزی و پرخونی در اندام­های داخلی، خونریزی پتشی و پرخونی در کبد، طحال و آبشش­ها مشاهده شد. پس از کشت میکروبی و انجام آزمایشات بیوشیمیایی، در طی بررسی مولکولی بر روی 20 جدایه گرم مثبت، تعداد 18 جدایه به عنوان باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تشخیص داده شدند، که دارای قطعه مورد انتظار 270 جفت باز (bp) بودند. نتیجه آزمایش آنتی بیوگرام بر روی جدایه­ها، بیشترین حساسیت را به فلورفنیکل نشان داد. در ادامه، پس از مصرف 10 میلی­گرم در هر کیلوگرم از داروی مذکور به مدت 14 روز به صورت خوراکی تلفات کاملا قطع و بیماری کنترل شد. نتایج این تحقیق بیانگر بروز یک توکسمی شدید در ماهیان خاویاری گونه سیبری ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بوده است. براساس اطلاعات موجود، این مطالعه اولین مورد جداسازی و شناسایی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس از ماهیان خاویاری گونه سیبریمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The first isolation and identification of Staphylococcus aureus from Siberian sturgeon (Acipenser baeri) cultured in Iran

نویسندگان [English]

 • A. Babaalian Amiri
 • M. Adel
 • J. Zorriehzahra
 • A. Ghajari
 • P. Shohre
 • H. Rasoolizadeh
 • L. Zabihi
چکیده [English]

This study was done after report of some mortality in one Sturgeon fish farm (Acipenser baeri) in Sari (north of Iran) during June- July 2011. Sampling was done on 20 fish and waters from selective farm for detection and identification of its agent. After recording the clinical observation, necropsy, bacterial cultures, biochemical analysis and molecular survey (PCR) was done to identify the genus and species of bacteria. The results showed clinical signs including: lethargy, reduce of appetite, motionless, up-down swimming, also, in necropsy symptoms such as hyperemia and hemorrhage in external and internal organs, petechial hemorrhage and congestion in the liver, spleen and gills was observed. After culture, biochemical tests and by molecular study on 20 gram-positive isolates, 18 isolates were identified as Staphylococcus aureus that had the expected 270 bp fragment. Antibiotic susceptibility testing on isolates showed more sensitivity to Florfenicel. The following, after taking 10 mg per kilogram of the drug orally for 14 days, mortality completely stop and disease was control. The results indicate the occurrence of a severe toxemia in Siberian sturgeon have been caused by S. aureus. According to our knowledge, this is first report of isolation and identification of S. areuse from A. baeri.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Acipenser baeri
 • Staphylococcus areuse
 • Molecular assay
 • antibiogram
 • Treatment