نویسنده = حسن نصرالله زاده ساروی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کمی اثرات شانه دار بر ساختار زئوپلانکتونی حوزه جنوبی دریای خزرطی سال های 89-1375

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 47-58

فرشته اسلامی؛ نیما پورنگ؛ حسن نصرالله زاده ساروی؛ حسن فضلی؛ ابواالقاسم روحی؛ مژگان روشن طبری


2. بررسی میزان آلودگی نفتی در حوزه جنوبی دریای خزر محدوده تنکابن - بندر ترکمن

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1380، صفحه 91-102

حسن نصرالله زاده ساروی