نویسنده = کاظم درویش بسطامی
تعداد مقالات: 7
1. یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 175-180

نوشین سجادی؛ پیمان اقتصادی؛ کاظم درویش بسطامی


2. بررسی اثرات پربیوتیکی مخمر Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoideus غیرفعال بر برخی شاخص‌های رشد، مصرف جیره، بازماندگی و میکروبیوتای روده بچه فیل ماهی (Huso huso)

دوره 19، شماره 4، خرداد و تیر 1390، صفحه 55-66

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ ملوک پورامینی؛ کاظم درویش بسطامی


4. بررسی تأثیر پربیوتیک الیگوفروکتوز بر پاره‌ای از شاخص‌های خونی، بیوشیمیایی سرمی و آنزیم‌های کبدی بچه فیل ماهی (Huso huso Linnaeus, 1758)

دوره 20، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 27-36

سید حسین حسینی فر؛ علیرضا میرواقفی؛ باقر مجازی امیری؛ حسینعلی خوشباور رستمی؛ کاظم درویش بسطامی


5. بررسی پروتئین متالوتیونین بعنوان نشانگر زیستی آلودگی جیوه در ماهی زورک (Scatophagus argus)

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 77-86

محمود سینایی؛ کاظم درویش بسطامی؛ آلمارا زیادلو؛ سپیده کردجزی؛ مهناز وجدانیان


6. اثر الکترولیت ها و pH روی خصوصیات حرکتی اسپرم کپور دریایی (Cyprinus carpio)

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 27-34

کاظم درویش بسطامی؛ محمدرضا ایمانپور


7. تاثیرسطوح مختلف عصاره دافنی و آرتمیا بعنوان مواد جاذب غذایی بر روی غذاگیری و شاخص های رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی (Huso huso Linnaeus 1758)

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 35-44

کاظم درویش بسطامی؛ محمد سوداگر؛ محمدرضا ایمانپور؛ سیدعلی طاهری