نویسنده = سیدجلیل ذریه زهرا
تعداد مقالات: 2
1. یافته کوتاه: گزارش یک مورد وقوع عارضه دهان قرمزروده ای (Yersiniosis)در ماهیان قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) در استان کهکیلویه و بویر احمد

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 133-137

محمدسعید گنجور؛ سیدجلیل ذریه زهرا؛ محمدرضا مهرابی؛ عین الله گرجی پور؛ حبیب الله گندمکار؛ محسن محمدپور؛ میثم صلاحی