نویسنده = بهرام حسن زاده کیابی
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه مورفومتریک و مریستیک جمعیت های مختلف ماهی گونه Garra rufa در حوضه خلیج فارس و دجله

دوره 19، شماره 3، آذر و دی 1389، صفحه 107-118

مهدی قلعه نویی؛ جمیله پازوکی؛ اصغر عبدلی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ کیاوش گلزاریان


2. بررسی سن ، رشد و تولید مثل سیاه ماهی نهر مادرسو پارک ملی گلستان در مقایسه با مطالعات قبل از سال 1380

دوره 16، شماره 2، مرداد و شهریور 1386، صفحه 63-74

محمد مهدی رضایی؛ ابوالقاسم کمالی؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ علی شعبانی


3. زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 57-70

محمد صیاد بورانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهرام حسن زاده کیابی