نویسنده = علی مهدی آبکنار
بررسی روند سلامت مرجان‌های انتقال یافته در خلیج چابهار با روش Coral Watch و Line Intercept Transect مبتنی بر پارامترهای آب و هوایی

دوره 30، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 107-117

محمدرضا علیمرادی؛ محمد باعقیده؛ علیرضا انتظاری؛ محسن حمیدیان پور؛ تیمور امینی راد؛ علی مهدی آبکنار


مقایسه فعالیت آنتی‌اکسیدانی و بتا کاروتن استخراج شده از سه گونه جلبک‌های بومی دریای عمان (Ulva lactuca، Sargassum ilicifolium و Nizimuddinia zanardini)

دوره 29، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 53-63

عیدمحمد سارانی یازتپه؛ سید محمدرضا حسینی طباطبایی؛ علی مهدی آبکنار


تعیین غلظت فلزات سنگین سرب، مس، کادمیوم و جیوه در بافت نرم جلبک قهوه‌ای سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) و لابستر صخره‌ای (Panulirus homarus)

دوره 28، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 45-54

علی مهدی آبکنار؛ مازیار یحیوی؛ امیر هوشنگ بحری؛ محمدرضا بیواره


شناسایی جلبکهای دریایی سواحل استان سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 37-48

بایرام محمد قرنجیک؛ علی مهدی آبکنار