نویسنده = زهره قطب الدین
تعداد مقالات: 1
1. اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر شاخص های بیوشیمیایی خون و ایمنی در ماهی اسکار، Astronotus ocellatus

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 151-159

نگار قطب الدین؛ علی سقایی؛ میلاد منیعات؛ زهره قطب الدین