کلیدواژه‌ها = نیکل
تعداد مقالات: 5
1. تجمع فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی منطقه بحرکان بندر هندیجان (خلیج فارس)

دوره 26، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 161-171

آذین امیدپور؛ ابوالفضل عسکری ساری؛ *، نرگس جوادزاده پورشالکوهی


2. تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 55-65

رزاق عبیدی؛ عبدالرحیم پذیرا؛ فرشاد قنبری؛ سعید مغدانی


3. یافته کوتاه: بررسی میزان تجمع نیکل و کبالت در بافت خوراکی ماهی کپورتالاب انزلی

دوره 24، شماره 2، آذر و دی 1394، صفحه 151-156

علی اصغر خانی پور؛ مینا سیف زاده؛ فرحناز لکزائی


4. معرفی باکتری های کاهنده آلاینده های فلزی ( آهن ، نیکل) در خور موسی

دوره 23، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 57-68

محمود رامین؛ مسطوره دوستدار


5. اندازه گیری و مقایسه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ، نیکل و روی در بافت خوراکی عضله اردک ماهی(Esox lucius) تالاب انزلی

دوره 24، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 75-82

مینا احمدی؛ علی اصغر خانی پور؛ سید جواد ابوالقاسمی