کلیدواژه‌ها = بیماری لکه سفید
تعداد مقالات: 4
1. نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) )

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 35-42

عقیل دشتیان نسب؛ محمد افشارنسب؛ محمدرضا مهرابی؛ وحید یگانه


2. بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-8

محمد افشارنسب؛ عقیل دشتیان نسب؛ وحید یگانه