کلیدواژه‌ها = بازسازی ذخایر
تعداد مقالات: 4
1. اثرات دمای دوران انکوباسیون و لاروی بر روی تغییرات بافت ماهیچه ای لارو ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius Kessler, 1877)

دوره 25، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 95-104

حمیدرضا علیزاده ثابت؛ محمدرضا کلباسی؛ محمد پورکاظمی؛ مجید صادقی زاده


3. بیوتکنیک مراکز تکثیر ماهیان خاویاری در سالهای 1377 تا 1381

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 97-112

حسین عبدالحی؛ هادی برادران طهوری؛ رضا امینی