کلیدواژه‌ها = میگوی پاسفید
تعداد مقالات: 6
2. نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) )

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 35-42

عقیل دشتیان نسب؛ محمد افشارنسب؛ محمدرضا مهرابی؛ وحید یگانه


3. جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 161-166

مینا آهنگرزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ نیاز محمد کر؛ لفته محسنی نژاد


4. بررسی امکان پرورش میگوی پا سفید ( (Litopenaeus vannamei در آبهای لب شور زیر زمینی بافق یزد

دوره 17، شماره 4، بهمن و اسفند 1387، صفحه 133-146

نسرین مشائی؛ فرهاد رجبی پور؛ عباس متین فر؛ حبیب سرسنگی؛ احمد بیطرف؛ محمدرضا حسینی


5. تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 15-22

محمد افشارنسب؛ عباس متین فر؛ مهران محمدی دوست؛ علی قوام پور؛ رضا سید مرتضایی؛ سارا سبزعلیزاده؛ محمد خلیل پذیر؛ غلامحسین فقیه؛ مختار حق نجات؛ شهرام قاسمی


6. بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-8

محمد افشارنسب؛ عقیل دشتیان نسب؛ وحید یگانه