نویسنده = محمد صیاد بورانی
تعداد مقالات: 11
1. تعیین رژیم غذایی و فراوانی صدف آنودنت (Anadonta cygnea) در تالاب انزلی

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 79-94

سید محمد صلواتیان؛ علیرضا ولی پور؛ شهلا جمیلی؛ صاحبعلی قربانی؛ محمد صیاد بورانی؛ فریبرز احتشامی؛ مریم فلاحی کپورچالی؛ داریوش پروانه مقدم؛ رودابه روفچایی؛ سید افشین امیری سندسی؛ محمد رضا رمضانی مامودانی؛ فریبرز جمالزاد فلاح؛ فرشاد ماهی صفت


2. ارزیابی ماندگاری و کیفیت پودر سوپ صنعتی غنی‌شده با میگوی Macrobrachium nipponense طی فرمولاسیون نوین و 6 ماه نگهداری در دمای اتاق

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 39-48

قربان زارع گشتی؛ یاسمن اعتمادیان؛ علی اصغر خانی پور؛ محمد صیاد بورانی؛ معصومه رهنما؛ عظمت دادای قندی؛ فرشته خدابنده؛ فاطمه نوغانی؛ افشین فهیم؛ مینا احمدی


3. بررسی روند تکامل دهان و تعیین اندازه آن در لارو و بچه ماهی سیاه کولی (Vimba vimba)

دوره 27، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 65-73

سارا جلالی؛ شهلا جمیلی؛ محمد صیاد بورانی؛ احسان رمضانی فرد؛ ابوالفضل سپهداری


4. بررسی فعالیت بافت کلیه و آبشش بچه ماهی آزاد خزر در شوری آب دریای خزر

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 113-124

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ علی حلاجیان؛ ایوب یوسفی؛ افشین امیری


5. اثر شوری های مختلف بر روی رشد و ماندگاری بچه ماهی سفید انگشت ( Rutilus frisii kutum )

دوره 17، شماره 1، خرداد و تیر 1387، صفحه 23-30

سید افشین امیری؛ محمد صیاد بورانی؛ مهدی مرادی؛ اکبر پورغلامی


6. تاثیر وزن بر قابلیت تنظیم اسمزی در بچه ماهیان آزاد دریای خزر ( Salmo trutta caspius )

دوره 14، شماره 4، آذر و دی 1384، صفحه 81-96

محمد صیاد بورانی؛ بهروز ابطحی؛ محمود بهمنی؛ رضوان اله کاظمی؛ سهراب دژندیان؛ جواد دقیق روحی؛ افشین امیری


7. بررسی شاخصهای زیستی کیلکای چشم درشت دریای خزر ( Clupeonella grimmi ) در صید تجاری ایران طی سالهای 1376 تا 1380

دوره 13، شماره 4، آذر و دی 1383، صفحه 125-138

حسن فضلی؛ محمد صیاد بورانی؛ علی اصغر جانباز


8. ارزیابی ذخایر سیاه ماهی( Capoeta capoeta )دریاچه مخزنی سد ماکو

دوره 13، شماره 3، آذر و دی 1383، صفحه 115-128

محمد صیاد بورانی؛ داود غنی نژاد


9. زیست سنجی و پویایی جمعیت ماهی کاراس تالاب انزلی

دوره 10، شماره 3، مهر و آبان 1380، صفحه 57-70

محمد صیاد بورانی؛ شعبانعلی نظامی؛ بهرام حسن زاده کیابی


10. نقش رهاسازی بچه ماهی سیم در احیاء ذخایر این ماهی

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 27-38

محمد صیاد بورانی


11. بررسی برخی از ویژگیهای زیستی کیلکای آنچوی( Clupeonella engrauliformis )در آبهای گیلان

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1378، صفحه 59-70

محمد صیاد بورانی