نویسنده = عسگر زحمتکش
تعداد مقالات: 3
2. القای آلزیم سیتوکروم P4501A1 با بتانفتوفلاون و بررسی برخی از خصوصیات آن در فیل ماهی ( Huso huso )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 115-126

کتایون کریم زاده؛ علی مصطفائی؛ عباس اسماعیلی ساری؛ محمد پورکاظمی؛ عسگر زحمتکش


3. بررسی خانواده گاماریده دریای خزر

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 1-10

عسگر زحمتکش