کلیدواژه‌ها = روده
هیستومورفولوژی و مقایسه برخی آنزیم های گوارشی روده اصلی ماهی شیربت (Arabibarbus grypus) در دو فصل گرم و سرد

دوره 30، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 107-118

رحیم عبدی؛ آمنه مرادخانی؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ زهرا بصیر


جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده اسید لاکتیک از روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 19-28

علیرضا شناور ماسوله؛ محمد پورکاظمی؛ مهدی سلطانی؛ مهتاب یارمحمدی؛ محمد علی یزدانی؛ مهدی علیزاده؛ جلیل جلیل پور؛ سهیل بازاری مقدم؛ مهدی معصوم زاده؛ سید حسین حسینی فر؛ پریسا اسماعیلی؛ یلدا بنی اسماعیلی


اثرات هیستوپاتولوژیک کلرید جیوه بر بافت کلیه و روده بچه تاسماهی ایرانی Acipenser persicus

دوره 21، شماره 4، خرداد و تیر 1392، صفحه 95-104

سعیده مسافرخورجستان؛ صابر خدابنده؛ زهرا خشنود