کلیدواژه‌ها = فاکتورهای خونی
تعداد مقالات: 8
1. تاثیر لسیتین سویای جیره بر شاخص‌های رشد، بازماندگی، تغذیه ای و فاکتورهای خونی صبیتی جوان (Sparidentex hasta)

دوره 28، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 131-143

اسمعیل پقه؛ جاسم غفله مرمضی؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ ابوالفضل سپهداری؛ منصور طرفی موزان‌زاده


2. اثر عصاره سیر (Allium sativum) بر شاخص های بیوشیمیایی خون و ایمنی در ماهی اسکار، Astronotus ocellatus

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 151-159

نگار قطب الدین؛ علی سقایی؛ میلاد منیعات؛ زهره قطب الدین


3. تأثیر غلظتهای تحت حاد علف‌کش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchusmykiss)

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 151-160

محمود نفیسی بهابادی؛ شهرام دادگر؛ فرحناز لکزائی؛ ژاله مهاجری برازجانی؛ راضیه عبداللهی


4. اثر نوکلئوتید جیره بر پارامترهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون تاسماهی ایرانی جوان(Acipenser persicus)

دوره 24، شماره 3، مهر و آبان 1394، صفحه 179-189

فاطمه خانی؛ محمدرضا ایمانپور؛ حامد کلنگی میاندره؛ علیرضا قائدی؛ وحید تقی‌زاده


5. یافته علمی کوتاه: تأثیر جایگزینی سطوح مختلف آرد سویا با آرد ماهی بر برخی از پارامترهای بیوشیمیایی همولنف در خرچنگ دراز آب شیرین (Astacus leptodactylus)

دوره 22، شماره 1، مرداد و شهریور 1392، صفحه 175-184

سید مهدی حسینی فرد؛ مراد شاکر خشرودی؛ سیده حوری بیکایی؛ نرمین عزت رحیمی؛ مجید رازقی منصور


6. بررسی اثرات گلوکان بر ایمنی، پاره ای از شاخص‌های خونی و میکروبیوتای روده‌ای بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 21، شماره 3، آذر و دی 1391، صفحه 73-84

رودابه روفچایی؛ سیدحسین حسینی فر؛ محمد صیاد بورانی؛ حسن مقصودیه کهن؛ عباسعلی زمینی؛ منیره فئید


7. بررسی برخی فاکتورهای خونی آزاد ماهی دریای خزر (Salmo trutta caspius)

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1381، صفحه 25-34

حمیدرضا جمالزاده؛ امین کیوان؛ شهلا جمیلی؛ شهربانو عریان؛ علی اصغر سعیدی


8. تاثیر انگل بوتریوسفالوس بر بعضی از فاکتورهای خونی ماهی آمور

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 19-26

فریبا اسماعیلی؛ سیاوش عباسی