نویسنده = عبدالمحمد عابدیان
تعداد مقالات: 10
1. تأثیر فوکوییدان بر ایمنی غیر اختصاصی و فعالیت ضد باکتریایی سرم ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Mykiss) (Oncorhynchus

دوره 28، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 27-37

فریده قالبی حاجیوند؛ امیر حسین اسماعیلی؛ عبدالمحمد عابدیان


2. بررسی برخی اثرات نوکلئوتید جیره بر ساختار زوائد باب‌المعدی پیلوریک ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius Kessler, 1870)

دوره 20، شماره 1، مرداد و شهریور 1390، صفحه 1-10

صادق اولاد؛ صابر خدابنده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ نعمت اله محمودی


3. شناسایی اجزای تشکیل دهنده ژلاتین حاصل از پوست و استخوان کاریچون ماهی (Saurida tumbil)

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 125-136

علی طاهری؛ عبدالمحمد عابدیان؛ شبنم بهنام


5. اثر آنزیم فیتاز بر قابلیت هضم ظاهری 4 نوع ماده گیاهی در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان ( Oncorhynchus mykiss )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 49-62

مهدی رحمتی لیشی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ رجب محمد نظری


6. بررسی قابلیت تخمه گشایی سیست و ترکیبات بیوشیمیایی ناپلیوس آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) در زمانهای مختلف انکوباسیون

دوره 14، شماره 3، آذر و دی 1384، صفحه 101-112

لیما طیبی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ ناصر آق


7. بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متونین به عنوان جاذب بر شاخص های رشد و بازماندگی فیل ماهیان جوان ( Huso huso Linnaeus , 1758 )

دوره 14، شماره 2، مرداد و شهریور 1384، صفحه 41-50

محمد سوداگر؛ قباد آذری تاکامی؛ سرگی آلکسویچ پاناماریف؛ همایون محمود زاده؛ عبدالمحمد عابدیان؛ سید عباس حسینی


8. بررسی اثر استقرار بسترهای مصنوعی بر رشد و بازمانگی بچه میگوی سفید هندی

دوره 13، شماره 2، مرداد و شهریور 1383، صفحه 51-60

آرش جاهدی؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


9. اثرات شوری روی رشد و بازماندگی بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus)

دوره 13، شماره 1، خرداد و تیر 1383، صفحه 37-48

اسماعیل پقه؛ عبدالمحمد عابدیان؛ جاسم غفله مرمضی


10. اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

دوره 11، شماره 3، مهر و آبان 1381، صفحه 39-62

عبدالمحمد عابدیان؛ قباد آذری تاکامی؛ علی نیکخواه؛ چیروز بن سعد؛ جاسم غفله مرمضی