نویسنده = محمد افشارنسب
تعداد مقالات: 8
2. کیفیت آب استخرهای پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در سایت پرورش میگوی حله - بوشهر

دوره 18، شماره 4، بهمن و اسفند 1388، صفحه 13-24

محمد خلیل پذیر؛ خسرو آئین جمشید؛ فضل الله لک؛ محمد افشارنسب؛ عبدالحمید ماهیانه


3. نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) )

دوره 18، شماره 2، مرداد و شهریور 1388، صفحه 35-42

عقیل دشتیان نسب؛ محمد افشارنسب؛ محمدرضا مهرابی؛ وحید یگانه


4. جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی و قارچی میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در منطقه چوئبده آبادان

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1388، صفحه 161-166

مینا آهنگرزاده؛ سید رضا سید مرتضایی؛ حسین هوشمند؛ محمد افشارنسب؛ نیاز محمد کر؛ لفته محسنی نژاد


5. تعیین نرخ رشد، میانگین وزن، میزان بقا، ضریب تبدیل غذایی و تولید کل در پرورش میگوی پا سفید (Litopenaeus vannamei)در ایران

دوره 17، شماره 3، مهر و آبان 1387، صفحه 15-22

محمد افشارنسب؛ عباس متین فر؛ مهران محمدی دوست؛ علی قوام پور؛ رضا سید مرتضایی؛ سارا سبزعلیزاده؛ محمد خلیل پذیر؛ غلامحسین فقیه؛ مختار حق نجات؛ شهرام قاسمی


6. مروری بر وضعیت بهداشت و بیماری های میگوی پرورشی سفید هندی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 16، شماره 4، بهمن و اسفند 1386، صفحه 107-120

آرمین عابدیان امیری؛ محمد افشارنسب؛ اشکان اژدهاکش؛ کورس رادخواه


7. بررسی بیماریزایی ویروس سندرم و لکه سفید ( White Spot Syndrome Virus ) در میگوی پاسفید ( Litopenaeus wannamei )

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 1-8

محمد افشارنسب؛ عقیل دشتیان نسب؛ وحید یگانه