کلیدواژه‌ها = خلیج چابهار
تعداد مقالات: 9
3. تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

دوره 27، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 71-82

شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب


4. تاثیر شوری بر رشد، غلظت کلروفیل و بتاکاروتن در جلبکsp. Dunaliella جداسازی شده از خلیج چابهار

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 71-82

شیروان عنایتی؛ آرش جوانشیر خویی؛ غلامرضا رفیعی؛ هادی پورباقر؛ امیرعلی مرادی نسب


5. شناسایی دو گونه از مارسانان (Ophiuroidea) منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار از سواحل دریای عمان

دوره 25، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 95-105

گیلان عطاران فریمان؛ آزاده بیک مرادی؛ حسن زاده عباس شاه آبادی


7. یافته علمی کوتاه: تغییرات شبانه روزی جمعیت لارو ماهیان در آبهای ساحلی خلیج چابهار

دوره 23، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 123-130

گیلان عطاران فریمانی؛ حمیدرضا نصیری؛ مهناز ربانی ها؛ سید علی موسوی گل سفید


8. یافته علمی کوتاه: بررسی تغییرات فصلی اسیدهای چرب در نرمتن Nerita textiles در مناطق جزر و مدی خلیج چابهار (دریای عمان)

دوره 21، شماره 1، خرداد و تیر 1391، صفحه 175-180

نوشین سجادی؛ پیمان اقتصادی؛ کاظم درویش بسطامی


9. بررسی تنوع دو کفه ایها در خلیج چابهار

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 95-106

علیرضا نیکویان؛ احمد سواری؛ گیلان عطاران فریمان