تعداد مقالات: 1511
76. بررسی فلور قارچی میگوی سفید هندی PENAEUS INDICUS پرورشی آبادان

دوره 10، شماره 4، بهمن و اسفند 1380، صفحه 1-10

نازنین حسینیان سرشکی؛ حسین ریاحی؛ محمدرضا مهرابی؛ مسعود حسینی


77. بررسی پراکنش ماهیان رودخانه تنکابن

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1379، صفحه 1-14

محمدعلی افرائی؛ فرامرز لالوئی


78. فراوانی ، فصل و نوع تخم ریزی ماهی گطان در جنوب رودخانه کرخه و هورالعظیم در خوزستان

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1379، صفحه 1-26

غلامرضا اسکندری؛ حاجت صفی خانی؛ سیمین دهقان؛ فوزیه اسماعیلی؛ سیروس امیری نیا


79. تشکیل کالوس و باززایی علف دریایی از طریق کشت بافت

دوره 9، شماره 3، مهر و آبان 1379، صفحه 1-10

حسن ابراهیم زاده؛ فرح کریمی؛ سید رضا ابهری


80. هیدرولوژی و هیدروبیولوژی رودخانه چالوس

دوره 9، شماره 4، بهمن و اسفند 1379، صفحه 1-14

مژگان روشن طبری؛ اصغر عبدلی؛ کبری تکمیلیان؛ شعبان نجف پور؛ حجت اله فروغی فرد


82. مطالعه بافت شناسی غدد جنسی در تاسماهیان جوان پرورشی

دوره 7، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1377، صفحه 1-15

محمود بهمنی؛ رضوان الله کاظمی


83. تعیین فرمول غذای میگوی ببری در مرحله جوانی

دوره 7، شماره 2، خرداد و تیر 1377، صفحه 1-8

حشمت الله اژدری


84. آلودگی ماهی کپور علفخوار به ارگانیسم های شبیه آیروموناس های متحرک

دوره 6، شماره 2، خرداد و تیر 1376، صفحه 1-8

فریبا اسماعیلی؛ رحیم پیغان


86. بررسی تاثیر شوینده ها بر مرگ و میر دافنی ماگنا

دوره 6، شماره 4، بهمن و اسفند 1376، صفحه 1-10

محمد پیری؛ مریم فلاحی


88. مدیریت ذخایر میگوی ایران در خلیج فارس

دوره 1، شماره 0، خرداد و تیر 1371، صفحه 3-13

عبدالرحیم وثوقی


89. مطالعه رشد و نمو جنینی ماهی سفید Rutilus frisii kutum kamensky

دوره 1، شماره 1، بهمن و اسفند 1371، صفحه 3-24

کاظم پریور؛ صفیه بهزادی؛ بهرام رضوی


90. بیهوشی و جراحی در تاسماهیان ایران

دوره 2، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1372، صفحه 3-10

بابا مخیر


91. بیهوشی صدف محار Pinctada radiata به وسیله MS 222

دوره 2، شماره 2، خرداد و تیر 1372، صفحه 1-6

فریبرز احتشامی؛ حمید بینایی؛ شهرام صید مرادی


92. بررسی خانواده گاماریده دریای خزر

دوره 2، شماره 3، مهر و آبان 1372، صفحه 1-10

عسگر زحمتکش


94. تحلیل اطلاعات صید ماهی ازون برون دریای خزر با استفاده از سریهای زمانی

دوره 4، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1374، صفحه 3-14

محمدرضا حسن نیا


97. بررسی بیولوژیک هشت گونه از آبزیان کفزی ( بندرلنگه تا جگین )

دوره 4، شماره 4، آذر و دی 1374، صفحه 1-13

سید عباس طالب زاده


98. بررسی قدرت بیهوشی و آسیب‌های بافتی اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita) در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-10

مرضیه رخشانی؛ جواد میردار هریجانی؛ احمد قرائی


99. بررسی شرایط فیزیکو شیمیایی دریای عمان

دوره 5، شماره 3، مهر و آبان 1375، صفحه 1-18

محمود ابراهیمی؛ اسماعیل صادقیان