دوره و شماره: دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1389 
1. ارزیابی ذخایر تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) در حوضه جنوبی دریای خزر طی سال های 88-1387

صفحه 1-8

محمود توکلی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ محمدرضا بهروز خوشقلب؛ فرهاد کیمرام؛ سیدامین الله تقوی


5. اثر محرومیت غذایی و غذادهی مجدد بر هورمونهای تیروئیدی و عملکرد رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان

صفحه 39-50

روح اله رحیمی؛ مهرداد فرهنگی؛ مجازی امیری باقر؛ فاطمه رضایی؛ علی صدوق نیری؛ محمدرضا کریمی


6. بررسی رفتار تغذیه ای لاروماهی شانک زردباله در تغذیه با غذای زنده و خوراک میکروکپسوله

صفحه 51-64

بهزاد سروی؛ عباس متین فر؛ همایون محمودزاده؛ غلامرضا اسکندری؛ یاسر عبداله تبار


7. بررسی تراکم خرچنگهای سواحل گلی ناحیه جزر و مدی شرق بندر عباس

صفحه 65-78

بهاره صمدی کوچکسرایی؛ حسین نگارستان؛ آریا اشجع اردلان


9. تجمع زیستی جیوه در اردک ماهی (Esox lucius) تالاب انزلی، ایران

صفحه 97-110

غلامرضا قاسم زاده؛ عباس اسماعیلی ساری؛ عیسی شریف پور؛ غلامحسین وثوقی؛ سیدمحمود قاسمپوری؛ قاسم ذوالفقاری


12. اثر ترکیب پراکسید هیدروژن و یون نقره بر چهار مرحله از رشد میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus)

صفحه 129-138

محمدرضا مهرابی؛ مهدی سلطانی؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ عیسی شریف پور؛ شهرام قاسمی؛ عقیل دشتیان نسب؛ بابک قائدنیا


13. بررسی کنترل کیفیت ماهی هامور معمولی نگهداری شده در یخ

صفحه 139-148

حسین نجف زاده ورزی؛ بیتا سراج؛ پریتا کوچنین؛ علی فضل آراء


15. تاثیر نگهداری در انجماد بر بافت و رنگ برگرهای ماهی تهیه شده از سوریمی سارم

صفحه 161-166

مرضیه موسوی نسب؛ میترا پرویزی؛ عسگر فرحناکی؛ حمیدرضا قیصری


16. کارآیی عصاره هیپوفیز ماهی کاراس در تکثیر القایی ماهی طلایی دم چادری و اثر آن بر کیفیت تخم های استحصالی

صفحه 167-171

آریا وزیرزاده؛ زهره حسن آبادی زاده؛ اشکان اژدهاکش پور؛ کامران رضایی توابع